Shiatsu  Massage  Aromatherapy  Rejuvena exfoliating mask care products in Athens Greece by Kostas VassiasAristotelous 130, Victoria Square, Athens 11251 : Tel. 210 8823370